Загальна інформація

Кафедра створена 1 вересня 2016 року унаслідок переформатування кафедр філософії, політології та інноваційних соціальних технологій СумДУ і гуманітарних дисциплін УАБС.

Кафедра обслуговує всі факультети, забезпечуючи викладання дисциплін, які формують основи світогляду і є невід'ємною складовою навчального процесу, визначеного Болонською декларацією. Професори, доценти кафедри викладають загальноосвітні дисципліни, головним чином на 1–3-му курсах. Також викладачі кафедри філософії читають лекційні курси для магістрів, аспірантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації СумДУ.

У складі кафедри 8 викладачів, у тому числі докторів наук, професорів – 3, доцентів – 5, а також старший лаборант – 1. На кафедрі навчаються 5 аспірантів.

Завідувач кафедри

Мозговий Іван Павлович
Мозговий Іван Павлович
завідувач кафедри, професор, доктор філософських наук